Badania termowizyjne

Oferujemy badania kamerą termowizyjną, które pozwoli na:
– wykrywanie mostków termicznych 
– namierzenie wad ukrytych izolacji termicznych, elementów stolarki okiennej 
– wykrywanie wilgoci, strat ciepła i błędów w osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej
– lokalizowanie wycieków instalacji c.o i c.w.u. (szczególnie przecieków w ogrzewaniu podłogowym)
– badanie nadmiernego nagrzewania się elementów rozdzielni elektrycznej budynku
Metoda jest bezinwazyjna – nie ingerujemy w budynek.

BADANIE + RAPORT
Każde badanie kończy się raportem, w którym prócz wykonanych zdjęć wraz z opisem znajdują się wskazania, opisujące działania, które należy podjąć aby zniwelować problem
Okres grzewczy to idealny czas na tego typu badanie. Dzięki dużej różnicy temperatur pomiędzy budynkiem a otoczeniem wszelkie uchybienia są wyraźnie widoczne.

DLACZEGO WARTO?
W wyniku strat powodowanych błędami w izolacji budynku możesz tracić nawet 50% ciepła, które dostarcza kocioł. Ich zlokalizowanie i usunięcie pozwoli zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. 
Modernizacje, które należy podjąć często są mało pracochłonne i łatwe do wykonania.