„Czytanie Remusa”

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konkursie Czytelniczym w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Tegoroczna edycja odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 6 kwietnia 2018 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chatakaszubska@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, szkołę, kategorię (w tym […]