MALUCH+ 2018

Burmistrz Brus Witold Ossowski w dniu dzisiejszym, 26 lutego br., odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego oraz wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha promesę umowy w ramach programu „MALUCH+ 2018”. Program zakłada wspieranie zadań realizowanych przez gminy z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedmiotem przedsięwzięcia […]